Rioleringskeuring

Rioleringskeuring

De rioleringsbeheerder geeft de verplichting tot het keuren en controleren van een correcte aansluiting op de twee afvoerstromen: hemelwater (RWA – regenwaterafvoer) en het afvalwater (DWA – droog-weer- afvoer). Bij het afvalwater maken we het onderscheid tussen zwart water (fecaal water) en grijs water (huishoudelijk afvalwater).

Wat doen we?

Bij een rioleringskeuring is het vooral een inventarisatie en controle. We controleren:

  • de juiste aansluiting van de verschillende putten: regenwaterput (verplicht), eventuele infiltratieput, septische put,…
  • de correcte scheiding van hemelwater en afvalwater
  • de correcte scheiding van de toestellen op de stromen

Verder maken we een inventarisatie van de oppervlaktes van de woning waarop hemelwater terecht komt: inritten, terrassen, daken,…

Voor de uitvoering van de rioleringskeuring moeten we beschikken over het rioleringsplan en de bouwvergunning. Het rioleringsplan is opgemaakt door de architect en is meestal getekend op het funderingsplan. Bij twijfel mag je ons uiteraard altijd contacteren en geven we graag een extra woordje uitleg.