Ventilatieverslaggever

Ventilatieverslaggeving

Om een goed, gezond binnenklimaat te kunnen garanderen is de plaatsing van een ventilatiesysteem verplicht, zowel bij nieuwbouw als bij ingrijpende renovaties. De keuze van het ventilatiesysteem heeft ook een invloed op de energie-efficiëntie van uw woning. Wij zullen u in deze materie begeleiden zodat u op dit vlak de juiste keuze kan maken.

Sinds 1 januari 2016 is de ventilatieverslaggeving verplicht voor EPB-dossiers in het Vlaams gewest.

Waarom?

Onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond dat een groot deel van de geplaatste ventilatiesystemen niet correct zijn geplaatst of niet volgens de voorschriften werden onderhouden. Dit kan de kwaliteit van het binnenklimaat in het gedrang brengen. Verder kwam er ook naar voor dat bepaalde ventilatiesystemen onaangename geuren verspreiden doorheen de ruimtes, teveel geluid produceerden, tocht veroorzaakten,… Dit had als gevolg dat heel de ventilatiematerie een maat voor niets was en zijn doel voorbij ging.
Om dit te verhelpen dient er een duidelijk plan van aanpak opgesteld te worden, waarbij duidelijk is welk minimumdebiet elke kamer van het gebouw dient te bekomen, waar de leidingen het best geplaatst worden, hoe het systeem best geregeld kan worden, etc. Dit om er voor te zorgen dat het ventilatiesysteem u daadwerkelijk helpt om energie te besparen én voor een aangenaam binnenklimaat zorgt.

Wat doen wij?

Om te beginnen maken we een ventilatie voorontwerp (VVO) en een ventilatie ontwerp specifiecatiedocument (VOS) op. Dit dient bij de startverklaring van uw EPB-dossier gevoegd te worden bij de start van de bouwwerken. Op die manier bent u, de architect en de ventilatie-installateur welke componenten u moet voorzien om te voldoen aan de normen omtrent ventilatie. Op deze manier kan u ook eenvoudiger de offertes van de verschillende ventilatiesystemen gaan vergelijken. Er moet immers aan deze specificaties worden voldaan.

Aan het einde van de werken controleren wij of er voldaan is aan alle opgelegde voorwaarden uit het ontwerp, meten we de ventilatiedebieten (inregelen van het ventilatiesysteem) en meten we de luchtdichtheid van de ventilatiekanalen. Op die manier wint u nog makkelijk een heel aantal punten op uw E-peil of S-peil (afhankelijk van het jaar van uw bouwaanvraag).

Ondertussen kan u ons altijd contacteren voor vragen of opmerkingen.