Veiligheidscoördinatie

Veiligheidscoördinatie

Elk jaar zijn er meer dan 4.500 geregistreerde arbeidsongevallen in de bouwsector volgens de gegevens van het Fonds voor Arbeidsongevallen. Hierbij zijn er jaarlijks om en bij de 10 a 15 dodelijke slachtoffers te betreuren.

Om het aantal ongevallen te beperken is het de taak van de veiligheidscoördinator om toezicht te houden op de werf. Via werfbezoeken zullen wij er dan ook op toezien dat voor alle partijen alles veilig verloopt.

Wat doen wij?

1: Voor de start van de bouw kijken we waar er mogelijke gevaren schuilen tijdens de uitvoering van het project, op de werf. Deze gevaren lijsten we op en we geven de nodige preventiemogelijkheden om de kans op ongevallen of schade tot een minimum te beperken. Dit bundelen we in een veiligheids- en gezondheidsplan, in verstaanbare taal. Dit doen we telkens persoonlijk aan u, de bouwheer, om ervoor te zorgen dat alles voor u zo duidelijk mogelijk is.

2: Tijdens de werken gaan we zeer regelmatig een bezoek brengen aan uw werf om u en uw aannemers bij te staan om de werken op een veilige en ergonomische manier uit te voeren. Het spreekt voor zich dat we hierbij extra aandacht schenken aan de algemene veiligheid op en rond de werf.
We plannen onze werfbezoeken in samenspraak met u in, om samen met u mogelijke vragen of problemen omtrent de veiligheid op de werfzone op te lossen.

3: Na de werken bundelen we alle documenten die relevante informatie geven over je bouwproject in een Post-Interventie Dossier (PID). Hierin zitten alle documenten gebundeld die je later, bij het gebruik van je woning of een eventuele verkoop, verhuur of verbouwing kunnen helpen. Denk hierbij aan plannen, technische fiches, EPB-gegevens, foto’s, werfverslagen,… . Bij verkoop is het verplicht om dit dossier over te maken aan de nieuwe eigenaar van de woning.

Wij zullen er samen met u voor zorgen dat de bouw van uw woning op een veilige manier gebeurt, niet alleen voor u, maar ook voor de aannemers met wie u in zee gaat.